Il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali qed jisforza liċ-ċittadini privati ​​biex jagħmlu xogħol id-dipartiment tiegħu

Dan l-artikolu jiddiskuti l-liġijiet tal-kera inġusti. Biex tiffamiljarizza ruħek mas-suġġett u tifhem kif grupp ta’ ċittadini qed jiġu immirati b’mod inġust mill-Gvern ta’ Malta, żuru l-paġna https://www.alanbonnici.com/2021/06/il-ligi-ingusta-tal-kera-fmalta.html

Sors: Ritratt DOI

Fil-5 ta' Ġunju l-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali, Roderick Galdes, ftaħar li mill-2017 sa dak inhar in-numru ta' nies fuq talba ghal Akkomodazjoni Soċjali naqas b’42%. Din hija kisba kbira meta wieħed jikkonsidra li fuq period ta’ madwar 5 snin, kważi 1,400 persuna m'għadhomx fuq il-lista ta' stennija. Kisba veru impressjonanti! 

Wieħed irid jikkumplimenta l-isforzi tal-Gvern talli kkonvinca 160 familja jieħdu self soċjali sabiex jixtru l-d-dar li kienu qeghdin jikru. Dan sar permezz tal-iskema Home Assist. Proset Ministru! 

Għaliex l-isforz biex jgħin persuni jsiru sidien tad-djar mhuwiex applikat bl-istess mod għal dawk fil-proprjetajiet tal-kiri ta' qabel l-1995? 

Inizzjattiva oħra biex jitnaqqas dan in-numru, skond il-ministru Galdes, kienet li jiġu implimentati miżuri biex jigi mnaqqas in-numru ta familji li jkunu eliġibbli għal akkomodazzjoni soċjali. Hekk kif il-livell ta’ għajxien ta' dawn il-persuni jitjieb ‘il fuq minn ċertu limitu huma jitneħħew mil-lista. Din hija ħaga tajba għaliex huwa ħazin li xi membri tas-socjeta jisirqu lil dawk li jhallsu t-taxxi. Proset Ministru!

Hija veru sitwazzjoni viljakka meta l-Gvern juża kejl għall-proprjetajiet li qed jipprovdi huwa filwaqt li juza kejl kompletament differenti għal dawk li qed jgħixu fi proprjetajiet privati. Fil-kaz ta’ propjeta’ ta’ cittadini privati, il-kontrolli li japplikaw għall-gvern ma jgħoddux. Dawn is-sidien, li ħafna minnhom ġew sfurzati u ingannati biex jikru proprjetajiet b'rati stabbiliti għexieren ta 'snin ilu, ma jistgħux ikeċċu persuni jekk il-livell ta' għajxien tagħhom jitjieb 'il fuq minn limitu partikolari. 

Il-Ministru Galdes qal li aktar minn 800 dar socjali sejrin jkunu disponibbli għal persuni li qegħdin fuq il-lista. Huwa sewwa li nużaw it-taxxi miġbura miċ-ċittadini Maltin kollha sabiex nigħnu lil dawk il-membri tas-soċjeta’ li ġenwinament għandhom bżonn.

Għaliex il-gvern ma jużax dan l-istokk ta’ djar anki ghall-inkwilini li jokkupaw propjetajiet privati  mikrija qabel l-1995? Għaliex fil-kaz ta’ propjetajiet ta’ ċittadini privati huma waħedhom qegħdin jerfgħu il-piż u mhux is-soċjeta Maltija kollha? Kieku l-Ministru Galdes iżid il-propjetajiet ta’ cittadini privati man-numri tiegħu il-ftaħir zgur ikun hafna anqas. 

Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Leonid McKay qal li d-dipartiment tiegħu kien qed jaħdem biex jelimina kull abbuż ta’ akkomodazzjoni soċjali. Huwa żied jgħid li dawn l-azzjonijiet viġilanti wasslu biex diversi djar jiġu rkuprati. 

Ghaliex l-Awtorita tad-Djar ma tużax l-istess kejl u miżuri li tuża fil-propjetajiet tagħha  mal-propjetajiet privati b’kirjiet ta’ qabel l-1995? Filwaqt l-gvern għamel hafna sabiex ipinġi lis-sidien ta’ dawn il-propjetajiet f’dawl iswed talli dawn qed jippruvaw jieħdu lura dak li diversi qrati tagħthom bħala dritt, ħadd ma jgħid xejn meta l-gvern juża miżuri fuq propjetajiet tiegħu. 

Meta wiehed janalizza s-sitwazjoni jasal f’konklużżjoni li l-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali, Roderick Galdes, qieghed jaħbi b'mod konvenjenti l-iskala vera tal-problema li teżisti f’pajjiżna. Man-numri li tant ħa pjacir jikkwota huwa jeħtieġ iżid 10,000 persuna li jgħixu fil-propjetajiet okkupati qabel 1995. Din hija r-realta ta’ kemm verament hemm nies li qed jibbenefikaw minn akkomodazzjoni soċjali u l-Gvern din il-problema irid isolvi. 

Il-Ministru Galdes konvenjentament jinsa li għal kull inkwilin li qiegħed jokkupa propjetata privata b’kirja baxxa ħafna, hemm sid ta’ post li qiegħed jiġi mgħobbi bi spejjeż inġusti, introjtu indicenti u qiegħed jiġi mċaħħad milli jgawdi l-propjeta tiegħu kif jixtieq.


Comments

Popular posts from this blog

20150628 Giarratana Circular

HOWTO setup OpenVPN server and client configuration files using EasyRSA

How To Reset the firmware, wifi on GoPro Hero 3, 3+ and sync it with latest version of GoPro Quik