Il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali qed jisforza liċ-ċittadini privati ​​biex jagħmlu xogħol id-dipartiment tiegħu

Dan l-artikolu jiddiskuti l-liġijiet tal-kera inġusti. Biex tiffamiljarizza ruħek mas-suġġett u tifhem kif grupp ta’ ċittadini qed jiġu immirati b’mod inġust mill-Gvern ta’ Malta, żuru l-paġna https://www.alanbonnici.com/2021/06/il-ligi-ingusta-tal-kera-fmalta.html

Sors: Ritratt DOI

Fil-5 ta' Ġunju l-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali, Roderick Galdes, ftaħar li mill-2017 sa dak inhar in-numru ta' nies fuq talba ghal Akkomodazjoni Soċjali naqas b’42%. Din hija kisba kbira meta wieħed jikkonsidra li fuq period ta’ madwar 5 snin, kważi 1,400 persuna m'għadhomx fuq il-lista ta' stennija. Kisba veru impressjonanti! 

Wieħed irid jikkumplimenta l-isforzi tal-Gvern talli kkonvinca 160 familja jieħdu self soċjali sabiex jixtru l-d-dar li kienu qeghdin jikru. Dan sar permezz tal-iskema Home Assist. Proset Ministru! 

Għaliex l-isforz biex jgħin persuni jsiru sidien tad-djar mhuwiex applikat bl-istess mod għal dawk fil-proprjetajiet tal-kiri ta' qabel l-1995? 

Inizzjattiva oħra biex jitnaqqas dan in-numru, skond il-ministru Galdes, kienet li jiġu implimentati miżuri biex jigi mnaqqas in-numru ta familji li jkunu eliġibbli għal akkomodazzjoni soċjali. Hekk kif il-livell ta’ għajxien ta' dawn il-persuni jitjieb ‘il fuq minn ċertu limitu huma jitneħħew mil-lista. Din hija ħaga tajba għaliex huwa ħazin li xi membri tas-socjeta jisirqu lil dawk li jhallsu t-taxxi. Proset Ministru!

Hija veru sitwazzjoni viljakka meta l-Gvern juża kejl għall-proprjetajiet li qed jipprovdi huwa filwaqt li juza kejl kompletament differenti għal dawk li qed jgħixu fi proprjetajiet privati. Fil-kaz ta’ propjeta’ ta’ cittadini privati, il-kontrolli li japplikaw għall-gvern ma jgħoddux. Dawn is-sidien, li ħafna minnhom ġew sfurzati u ingannati biex jikru proprjetajiet b'rati stabbiliti għexieren ta 'snin ilu, ma jistgħux ikeċċu persuni jekk il-livell ta' għajxien tagħhom jitjieb 'il fuq minn limitu partikolari. 

Il-Ministru Galdes qal li aktar minn 800 dar socjali sejrin jkunu disponibbli għal persuni li qegħdin fuq il-lista. Huwa sewwa li nużaw it-taxxi miġbura miċ-ċittadini Maltin kollha sabiex nigħnu lil dawk il-membri tas-soċjeta’ li ġenwinament għandhom bżonn.

Għaliex il-gvern ma jużax dan l-istokk ta’ djar anki ghall-inkwilini li jokkupaw propjetajiet privati  mikrija qabel l-1995? Għaliex fil-kaz ta’ propjetajiet ta’ ċittadini privati huma waħedhom qegħdin jerfgħu il-piż u mhux is-soċjeta Maltija kollha? Kieku l-Ministru Galdes iżid il-propjetajiet ta’ cittadini privati man-numri tiegħu il-ftaħir zgur ikun hafna anqas. 

Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Leonid McKay qal li d-dipartiment tiegħu kien qed jaħdem biex jelimina kull abbuż ta’ akkomodazzjoni soċjali. Huwa żied jgħid li dawn l-azzjonijiet viġilanti wasslu biex diversi djar jiġu rkuprati. 

Ghaliex l-Awtorita tad-Djar ma tużax l-istess kejl u miżuri li tuża fil-propjetajiet tagħha  mal-propjetajiet privati b’kirjiet ta’ qabel l-1995? Filwaqt l-gvern għamel hafna sabiex ipinġi lis-sidien ta’ dawn il-propjetajiet f’dawl iswed talli dawn qed jippruvaw jieħdu lura dak li diversi qrati tagħthom bħala dritt, ħadd ma jgħid xejn meta l-gvern juża miżuri fuq propjetajiet tiegħu. 

Meta wiehed janalizza s-sitwazjoni jasal f’konklużżjoni li l-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali, Roderick Galdes, qieghed jaħbi b'mod konvenjenti l-iskala vera tal-problema li teżisti f’pajjiżna. Man-numri li tant ħa pjacir jikkwota huwa jeħtieġ iżid 10,000 persuna li jgħixu fil-propjetajiet okkupati qabel 1995. Din hija r-realta ta’ kemm verament hemm nies li qed jibbenefikaw minn akkomodazzjoni soċjali u l-Gvern din il-problema irid isolvi. 

Il-Ministru Galdes konvenjentament jinsa li għal kull inkwilin li qiegħed jokkupa propjetata privata b’kirja baxxa ħafna, hemm sid ta’ post li qiegħed jiġi mgħobbi bi spejjeż inġusti, introjtu indicenti u qiegħed jiġi mċaħħad milli jgawdi l-propjeta tiegħu kif jixtieq.


Comments

Popular posts from this blog

HOWTO setup OpenVPN server and client configuration files using EasyRSA

20150628 Giarratana Circular

HOWTO Send an email using Gmail from a system configuration using msmtp and heirloom-mailx (Ubuntu)